Framtidens hudvård

Du är mer bakterie än människa!

Hudvårdsindustrin har under lång tid främst fokuserat på hudceller. Företag inom skönhetsindustrin har menat att fina resultat inom hudvård uppnås genom att på olika sätt påverka hudcellerna.
Det var en sanning fram till för 4 år sedan.

Då och då sker vetenskapliga framsteg som förändrar vårt sätt att se på oss själva och vår omvärld. De senaste vetenskapliga rönen från ”The Human Microbiome Project” har förändrat hur vi betraktar hudvård och erbjuder oss nya metoder att dämpa hudens åldrande. De senaste tio årens framsteg inom DNA-sekvensering har gjort det möjligt för oss att skilja ut vår DNA från andra organismers.

Det innebär att vi måste tänka om vad gäller hud- och sjukvård.

 

Revolutionerande för hudvården

Resultatet av forskningen revolutionerar hur vi ser på oss själva och vår hälsa. ”The Human Microbiome Project” har konstaterat att hudens välbefinnande främst är beroende av de miljarder mikroorganismer som lever på och i din hud.

 

Det pågår ett
komplext samspel i huden

Vi är alla uppbyggda som ett komplext ekosystem, en mix av mänskliga celler och mikroorganismer som lever i harmoni i och på vår kropp. För varje mänsklig cell, så finns det tio mikroorganismer (bakterier, svampar, virus m.m.) i din kropp. Dessa mikrober är en väsentlig del av dig och har en stor påverkan till ditt välbefinnande.

The Human Microbiome Project har konstaterat att det försiggår ett komplext samspel mellan mikroorganismerna i huden. De försvarar och skyddar huden mot skadliga patogener (onda bakterier) och upprätthåller en effektiv barriärfunktion samt hämmar för tidigt åldrande.

Naturliga produkter från Esse finns hos Skönhetsfabriken i Göteborg.

Esses produkter skapar optimal balans för att konkurrera ut ogynnsamma mikrober som påskyndar hudens åldrande.

Vi på Esse har utvecklat produkter som bidrar till en optimal balans av mikrober. Dessa mikrober stävjar åldersprocessen. Vi vill skapa en miljö på huden som är fördelaktig för de goda mikroberna så att de kan konkurrera ut de ogynnsamma mikrober som bland annat påskyndar hudens åldrande. För att nå dit använder vi oss av probiotika som ger näring åt de godartade mikroberna. Vi använder oss även av probiotika för att aktivt förändra fördelningen av mikroberna i och på huden.

 

Mikrobiell mångfald

Våra produkter fokuserar på att behålla den mikrobiella mångfalden på huden och samtidigt hjälpa tillväxten av goda mikrober. Vi använder milda konserveringsmedel, mjuka ytaktiva ämnen och alla våra produkter är pH-balanserade mellan 4 och 5. Vi lägger även ett stort fokus på att förhindra att hudens ekosystem förorenas av syntetiska kemikalier.

Probiotisk hudvård skapar såväl kortsiktiga som långsiktiga resultat på huden. Vi är övertygade om att detta är den enda rätta vägen för en långsiktigt hållbar hudhälsa.

 

Om författaren Christopher Genberg

Christopher är en av grundarna av Esse i Sverige och expert inom Probiotisk Hudvård. Christopher har de senaste åren noggrant följt forskningen av hudens mikroflora.

Hudens hälsa

En hälsosam hud genom årstiderna

+46 31 619 090

boka@skonhetsfabriken.se

Boka online

Tillbaka till toppen