Hälsa och prestation med Johan Ullman

Vår idrottsläkare Johan Ullman erbjuder föreläsningar om hälsa med stark vetenskaplig förankring. Ni får massor av inspiration och praktisk hjälp och han förklarar kopplingarna mellan vår livsstil, hälsa och prestationsförmåga. Hans stora kompetens i egenskap av idrottsläkare, personlig tränare och kostrådgivare ger en föreläsning som berör alla aspekter av hälsa.

Johan har flera års erfarenhet av arbete med såväl vardagsmotionärer och företagshälsa som elitidrottare. Genom en helhetssyn och förklaringar kring de vetenskapliga aspekter som ligger bakom människors behov och beteende visar Johan hur vi kan uppnå de mål vi önskar. Han talar med stort engagemang och är underhållande att lyssna på. Syftet är att utveckla, motivera och inspirera era medarbetare till att ta ansvar för sin hälsa och ge dem kunskap kring hälsosamma val som gör skillnad i vardagen. Ni får nya insikter om hälsa och betydelsen en hälsosam livsstil har för människors välbefinnande och prestationsförmåga, såväl fysiskt som psykiskt.

Johan kan erbjuda fem olika typer av föreläsningar, med olika inriktningar. Han skräddarsyr dem gärna efter era behov och önskemål. Kontakta oss med er förfrågan, mejla info@skonhetsfabriken.se. Referenser lämnas på begäran.

 

Stress, sömn och återhämtning

En föreläsning som handlar om hur kropp, hjärna och prestationsförmåga påverkas av stress. Ni lär er identifiera olika signaler på hög stressbelastning hos er själva och er omgivning. Johan pratar om hur ni kan utnyttja stress positivt för ert välbefinnande och för att höja prestationsförmågan och hur ni motverkar långvarigt förhöjda stressnivåer med negativa hälsoeffekter. Han går igenom samband mellan stress, sömnstörningar, psykisk ohälsa och sjukskrivningar och förklarar betydelsen av sömn, fysisk aktivitet och socialt stöd. Ni får med er en utvecklad verktygslåda för att hantera stress och främja god sömn. Ni får delta i praktiska övningar.

 

Träning är medicin

Föreläsningen ger nya insikter om träningens fantastiska effekter på hälsa, välbefinnande och fysisk- och mental prestationsförmåga. Johan går igenom hur ni skapar framgångsrika träningsupplägg med hänsyn till personliga förutsättningar och mål. Han pratar om hur man förebygger skador och effektiva träningsformer som ökar rörlighet, stabilitet, syreupptag och explosivitet. Ni får ta del av de senaste forskningsrönen och Johan delar med sig av sina egna erfarenheter från sin idrottsmedicinska mottagning.

 

Sanningen om maten

Föreläsningen handlar om kostens avgörande roll för vår hälsa och prestationsförmåga. Johan pratar om hur ni kan skapa en balans mellan vårt synsätt på mat och dryck som bränsle eller njutning. Ni får vägledning kring vilka kostrelevanta tester ni kan göra, hur ni formulerar smarta målsättningar och hur ni följer upp dessa. Han ringar in individuella energi- och näringsbehov och vikten av näringsmässig timing. Johan reder ut förvirring kring dieter och varför kostråd ofta är motsägelsefulla. Han skapar klarhet i vad forskningen säger, hur man balanserar mat och träning och hur ni lyckas med kostförbättringar i vardagen.

 

Att coacha sig själv

Våra vardagsrutiner är grunden till vår livskvalité och hur vi mår. Många människor kämpar med motivationen och har svårt att skapa och upprätthålla sunda vanor över tid. Föreläsningen går på djupet i hur ni upprätthåller motivationen för träning och hälsa och hur olika hinder på vägen hanteras. Johan ger er de bästa verktygen från kognitiv beteendeforskning, mental träning och hälsopsykologi och bidrar med personlig inspiration från mer än tio års hälsofrämjande arbete.

 

Hälsofrämjande ledarskap

Föreläsningen behandlar förutsättningar för en hälsosam arbetsplats och går igenom sambandet mellan personalens välmående och företagets produktivitet. Ni får veta hur man lyckas som förebild och inspirerar sina medarbetare och hur man hanterar stress funktionellt inom arbetsgruppen. Ni får med er effektiva hälsoprogram som ni kan använda – tester, enkäter, insatser och uppföljning.

+46 31 619 090

boka@skonhetsfabriken.se

Boka online

Tillbaka till toppen